top of page

เรา คือ ใคร ?

มูลนิธิดรีมลอปเม้นท์ เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในประเทศไทย ที่ทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือและการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับชุมชนชายขอบ

 

ดรีมลอปเม้นท์ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2558 โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด แต่มีเป้าหมายจะเป็นกิจการเพื่อสังคมที่ไม่แสวงหาผลกำไร ต่อมาได้รับการรับรองเป็น วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในเดือนตุลาคม 2563 หลังจากพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

 

ปัจจุบันได้รับการจดทะเบียนเป็น มูลนิธิดรีมลอปเม้นท์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562

Nicolas.jpg

“กว่าเราจะได้รับการรับรองสถานะให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมก็ปี 2563 แต่ในความคิดของผม เราเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมมาตั้งแต่วันแรก และเป็นมาตลอด เราทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคม”

นิโคลาส์ ดูริเยร์

ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ

มูลนิธิดรีมลอปเม้นท์

รางวัลและทุนสนับสนุน

 

ดรีมลอปเม้นท์ ขอขอบคุณผู้บริจาคและองค์กรผู้มอบทุนที่สนับสนุนงบประมาณที่ทำให้เกิดโครงการเอ็มฟันด์ (M-FUND) และ ซี-ฟรี (C-FREE) 

  • องค์การยูนิเซฟในปี พ.ศ. 2559-2561 และ สหภาพยุโรป ผ่า นองค์การยูนิเซฟ ปี พ.ศ. 2561-2563 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพิทักษ์เด็กที่ได้รับผลกระทบจากการย้ายถิ่น 

  • โครงการหยุดยั้งวัณโรคและเอดส์ผ่าน RRTTR ของ กองทุนโลก สำหรับการยุติโรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย ผ่านทาง มูลนิธิรักษ์ไทย อันเป็นส่วนหนึ่งของทุนสนับสนุนสำหรับประเทศไทย (พ.ศ. 2560-2566)

    • ทุนสำหรับหลายประเทศในโครงการวัณโรคในกลุ่มผู้ย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่หนึ่ง ผ่านทางสำนักงานสหประชาชาติสำหรับการให้บริการโครงการ (พ.ศ. 2562-2564)

    • ทุนสำหรับหลายประเทศในโครงการวัณโรคในกลุ่มผู้ย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่สอง ผ่านทางองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (พ.ศ. 2565-2567) 

  • L’Initiative ของกระทรวงการต่างประเทศและยุโรปของประเทศฝรั่งเศส ผ่านทาง Expertise France (พ.ศ. 2559 และ 2562-2567) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการเข้าถึงการบริการทางสุขภาพที่มีคุณภาพในกลุ่มประชากรเปราะบาง  

  • เข้ารอบสุดท้ายของรางวัล European Microfinance Award พ.ศ. 2564 ในกลุ่มการเงินและสุขภาพที่ครอบคลุม

  • ผู้สนับสนุนทุกท่าน

DSC07566.JPG

“จงอย่าเกรงกลัวพื้นที่ระหว่างความฝันและความเป็นจริงหากคุณสามารถฝันถึงมันได้ คุณก็ทำให้มันเกิดขึ้นได้” 

 

เบลวา เดวิส

สื่อมวลชน 

กิตติกรรมประกาศ

ในการทำความฝันให้เป็นความจริงนี้ เราขอขอบคุณผู้ย้ายถิ่นทุกท่านที่วางใจในโครงการเอ็มฟันด์นับตั้งแต่วันแรก และเราก็ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการซี-ฟรีทุกท่านด้วย 

 

เราขอบคุณทีมงาน ทั้งในส่วนดรีมลอปเม้นท์สำนักงานใหญ่ เอ็มฟันด์ และซี-ฟรี ที่ได้ร่วมกันทำให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อที่จะมอบการเข้าถึงสุขภาพดีแก่ผู้ที่ต้องการสิ่งนี้มากที่สุด 

 

ผู้บริจาคและผู้มอบทุนตามที่ได้เอ่ยนามข้างต้นได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทุนที่ทำให้โครงการของเราเกิดขึ้นได้และเดินหน้าต่อไป ทางดรีมลอปเม้นท์ซาบซึ้งต่อการสนับสนุนของท่านเสมอมา

 

สุดท้ายนี้ เราขอขอบคุณพันธมิตรในการดำเนินงานของเราทั้งหมด นับตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุขไปจนถึงสถานพยาบาลในท้องที่ รวมถึงองค์กรต่าง ๆ ที่ได้ร่วมสนับสนุนและร่วมมือกับโครงการทั้งสองของเรา 

bottom of page